Advokátní kancelář Petr Moravec vznikla v květnu 2008. Svou velikostí se řadí mezi střední kanceláře v České republice. Poskytuje komplexní právní služby související s podnikáním právnických i fyzických osob, dále právní pomoc při majetkoprávním řešení vztahů mezi občany a rovněž poskytuje služby v oblasti práva duševního vlastnictví a trestního práva. Součástí advokátní kanceláře je i společnost Krizový a finanční management v.o.s., která je zapsána jako insolvenční správce v seznamu insolvenčních správců vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR. Proto advokátní kancelář je připravena poskytovat služby i v oblasti insolvenčního práva. JUDr. Petr Moravec je zapsaný jako insolvenční správce v seznamu insolvenčních správůc vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR.

  • obchodní právo
  • insolvenční právo
  • občanské právo
  • právo duševního vlastnictví
  • trestní právo